ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุม วันที่ 3 กันยายน 2558

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุม วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ.ทุกฝ่าย ร่วมหารืองานราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ครั้งที่ 10 รำลึกวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ กำหนดจัดงานในวันที่ 15 ก.ย 58 ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก ผศ.วิทยา วนาภิชิต ผอ.กองการศึกษา เป็นประธาน

 • DSC_9235
 • DSC_9236
 • DSC_9237
 • DSC_9238
 • DSC_9239
 • DSC_9240
 • DSC_9241
 • DSC_9242
 • DSC_9243
 • DSC_9244
 • DSC_9245
 • DSC_9246
 • DSC_9247
 • DSC_9248
 • DSC_9249
 • DSC_9250
 • DSC_9251