ศูนย์วัฒนธรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย "น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม 15 กันยายน

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย "น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม 15 กันยายน " วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ภายในงานมีการประกวดแข่งขันนางในวรรณคดี  การประกวดมารยาทไทย การประกวดส้มตำลีลา การแข่งขันกีฬามวยทะเล  

สำหรับ การประกวดนางในวรรณคดี รางวัลชนะเลิศ 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล  1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 700 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชยอันดับ 1 จำนวน  2 รางวัลๆละ  500 บาท เงินรางวัล 1,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลชมเชยอันดับ 2 จำนวน 5 รางวัลๆละ  300 บาท เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตรการประกวดมารยาทไทย รางวัลชนะเลิศ  2,000บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  เงินรางวัล 1,500 บาท พร้อมเกียรติบัตร รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 1,000     บาท พร้อมเกียรติบัตรรางวัลชมเชย จำนวน 2 รางวัล รางวัลละ 500 พร้อมเกียรติบัตร จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนทุกท่านร่วมงาน ตามวันและเวลาดังกล่าว การประกวดแข่งขันตำส้มตำลีลา รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,500บาท รองชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000บาท รองชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัล 700 บาท และรางวัลชมเชย 2รางวัลๆ ละ 500 บาท การแข่งขันกีฬามวยทะเล รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 1,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2เงินรางวัล 800บาท และรองชนะเลิศอันดับ 3มี 2 รางวัลๆ 500 บาท

สำหรับนักศึกษาท่านใดที่สนใจ สามารถยื่นใบสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 8 กันยายน 2558   ณ  ห้องสำนักงานกองการศึกษา  อาคารกองการศึกษา


ข่าว : เกศกนก  เนตรวงศ์ นักประชาสัมพันธ์

ที่มาของข่าว : แสงจันทร์  วงศ์ขัดนนท์