งานราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม 15 กันยายน

ศูนย์วัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย "น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม  15 กันยายน " ...

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุม วันที่ 3 กันยายน 2558

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุม วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ.ทุกฝ่าย ร่วมหารืองานราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ครั้งที่ 10 รำลึกวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ กำหนดจัดงานในวันที่ 15 ก.ย 58 ...

ศูนย์วัฒนธรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย "น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม 15 ...

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย "น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม 15 กันยายน " วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ...

มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่  8  มกราคม  2558 ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง  เข้าร่วมงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน  จังหวัดลำปาง  เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่  12    ณ ...

เฉลิมฉลองพุทธชยันตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา    ในปีนี้  ตรงกับวันจันทร์   ที่  4  มิถุนายน  2555   ถือเป็นปีที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบ 2,600 ปี ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อครั้งพระชนมายุ 35 พรรษา โดยทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่มหาชนเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 45 ปี ...

ประเพณี การเลี้ยงผี

  ลักษณะความเชื่อ การเลี้ยงผี หมายถึงการจัดอาหารคาวหวานไปเซ่นสังเวย ดวงวิญญาณผู้ตาย ณ หิ้งผีปู่ย่าหรือหอผีชาวล้านนาถือว่า เมื่อปู่ ย่า ตา ยาย ตายไปวิญญาณจะวนเวียนมารักษาลูกหลาน ดังนั้นภายในบ้านของชาวล้านนา จึงจัดทำ"หิ้งผีปู่ย่า" ไว้ทุกบ้าน โดยจัดตั้งไว้ที่สูง นิยมจัดตั้งไว้บนหัวนอนของบ้าน สูงจากพื้นกระดานราว ๒ เมตร หิ้งผีปู่ย่านี้ถือว่าเป็นของสูง เด็กๆจะไปเล่นไม่ได้ ผู้อาวุโส ...

ประเพณีตานก๋วยสลาก

  ความสำคัญ ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีในพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่งในล้านนาไทย ซึ่งสืบเนื่องมาจากค่านิยมที่สืบทอดมาช้านานคือ ๑. ประชาชนว่างจากภารกิจการทำนา ๒. ประชาชนหยุดพักไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤดูฝน ๓. พระสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างพรักพร้อม ๔. ผลไม้มากและกำลังสุก เช่นส้มโอ ส้มเกลี้ยง กล้วย อ้อยฯลฯ ๕. ได้โอกาสสงเคราะห์คนยากจน เป็นสังฆทาน ๖. ถือว่ามีอานิสงส์แรง ...

พิธีสืบชะตา

ชื่อ พิธีสืบชะตา ภาค ภาคเหนือ จังหวัด น่าน ความสำคัญ พิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย ...

พิธีสู่ขวัญ หรือ บายศรีสู่ขวัญ

พิธีสู่ขวัญ บางทีเรียกว่า "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสู่ขวัญ" เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ประเพณีสู่ขวัญทำกันแทบทุกโอกาส ทั้งในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญจากคณะ ญาติมิตรและบุคคลทั่วไป  ...