งานราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม 15 กันยายน

ศูนย์วัฒนธรรมได้ดำเนินโครงการราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย "น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม  15 กันยายน " ...

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุม วันที่ 3 กันยายน 2558

ศูนย์วัฒนธรรม มทร.ล้านนา ลำปาง ดำเนินการจัดประชุม วันที่ 3 กันยายน 2558 เวลา 14.00 น. คณะกรรมการ.ทุกฝ่าย ร่วมหารืองานราชมงคลร่วมใจ สืบสานวิถีไทย ครั้งที่ 10 รำลึกวันพระราชทานนาม "ราชมงคล" ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ กำหนดจัดงานในวันที่ 15 ก.ย 58 ...

ศูนย์วัฒนธรรม ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย "น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม 15 ...

ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ขอเรียนเชิญทุกท่านร่วมงานราชมงคลร่วมใจสืบสานวิถีไทย "น้อมรำลึกวันพระราชทานนาม 15 กันยายน " วันที่ 15 กันยายน 2558 ณ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ...

มทร.ล้านนา ลำปาง เข้าร่วมแข่งขันขบวนแห่กัณฑ์เทศน์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1

เมื่อวันที่  8  มกราคม  2558 ศูนย์วัฒนธรรม  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง  เข้าร่วมงานตั้งธรรมหลวงเวียงละกอน  จังหวัดลำปาง  เฉลิมพระเกียรติ ครั้งที่  12    ณ ...

เฉลิมฉลองพุทธชยันตี : 2600 ปี แห่งการตรัสรู้ขององค์พระพุทธเจ้า

วันวิสาขบูชา    ในปีนี้  ตรงกับวันจันทร์   ที่  4  มิถุนายน  2555   ถือเป็นปีที่มีความสำคัญมาก เนื่องจากเป็นปีแห่งการครบ 2,600 ปี ที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ เมื่อครั้งพระชนมายุ 35 พรรษา โดยทรงเผยแผ่พระธรรมคำสอนแก่มหาชนเป็นเวลารวมทั้งสิ้น 45 ปี ...

ประเพณี การเลี้ยงผี

  ลักษณะความเชื่อ การเลี้ยงผี หมายถึงการจัดอาหารคาวหวานไปเซ่นสังเวย ดวงวิญญาณผู้ตาย ณ หิ้งผีปู่ย่าหรือหอผีชาวล้านนาถือว่า เมื่อปู่ ย่า ตา ยาย ตายไปวิญญาณจะวนเวียนมารักษาลูกหลาน ดังนั้นภายในบ้านของชาวล้านนา จึงจัดทำ"หิ้งผีปู่ย่า" ไว้ทุกบ้าน โดยจัดตั้งไว้ที่สูง นิยมจัดตั้งไว้บนหัวนอนของบ้าน สูงจากพื้นกระดานราว ๒ เมตร หิ้งผีปู่ย่านี้ถือว่าเป็นของสูง เด็กๆจะไปเล่นไม่ได้ ผู้อาวุโส ...

ประเพณีตานก๋วยสลาก

  ความสำคัญ ประเพณีตานก๋วยสลากเป็นประเพณีในพุทธศาสนาที่สำคัญอย่างหนึ่งในล้านนาไทย ซึ่งสืบเนื่องมาจากค่านิยมที่สืบทอดมาช้านานคือ ๑. ประชาชนว่างจากภารกิจการทำนา ๒. ประชาชนหยุดพักไม่เดินทางไกลเพราะเป็นฤดูฝน ๓. พระสงฆ์จำพรรษาอยู่อย่างพรักพร้อม ๔. ผลไม้มากและกำลังสุก เช่นส้มโอ ส้มเกลี้ยง กล้วย อ้อยฯลฯ ๕. ได้โอกาสสงเคราะห์คนยากจน เป็นสังฆทาน ๖. ถือว่ามีอานิสงส์แรง ...

พิธีสืบชะตา

ชื่อ พิธีสืบชะตา ภาค ภาคเหนือ จังหวัด น่าน ความสำคัญ พิธีสืบชะตาเป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวล้านนาที่เชื่อกันว่าเป็นการต่ออายุหรือต่อชีวิตของบ้านเมืองหรือของคนให้ยืนยาว มีความสุข ความเจริญ ตลอดจนเป็นการขจัดภัยอันตรายต่างๆที่จะบังเกิดขึ้นให้แคล้วคลาดปลอดภัย ...

พิธีสู่ขวัญ หรือ บายศรีสู่ขวัญ

พิธีสู่ขวัญ บางทีเรียกว่า "พิธีบายศรี" หรือ "บายศรีสู่ขวัญ" เป็นประเพณีสำคัญอย่างหนึ่งของชาวอีสาน ประเพณีสู่ขวัญทำกันแทบทุกโอกาส ทั้งในมูลเหตุแห่งความดีและไม่ดี ชาวอีสานถือว่าเป็นประเพณีเรียกขวัญ ให้มาอยู่กับตัว พิธีสู่ขวัญนี้เป็นได้ทั้งการแสดงความชื่นชมยินดี และเป็นการปลอบใจให้เจ้าของขวัญจากคณะ ญาติมิตรและบุคคลทั่วไป  ...

What's New in 1.5?

This article deliberately archived as an example.

As with previous releases, Joomla! provides a unified and easy-to-use framework for delivering content for Web sites of all kinds. To support the changing nature of the Internet and emerging Web technologies, Joomla! required substantial restructuring of its core functionality and we also used this effort to simplify many challenges within the current user interface. Joomla! 1.5 has many new features.

In Joomla! 1.5, you''ll notice:

  • Substantially improved usability, manageability, and scalability far beyond the original Mambo foundations
  • Expanded accessibility to support internationalisation, double-byte characters and right-to-left support for Arabic, Farsi, and Hebrew languages among others
  • Extended integration of external applications through Web services
  • Enhanced content delivery, template and presentation capabilities to support accessibility standards and content delivery to any destination
  • A more sustainable and flexible framework for Component and Extension developers
  • Backward compatibility with previous releases of Components, Templates, Modules, and other Extensions